logo

TENESTER

70 21 70 84

Nyheter

Se alle artikler

Velkommen

Haram Industrier AS er ei Vekst-bedrift i skjerma sektor.
Det betyr at vi sysselsett personar som for kortare eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Vi har tett samarbeid med Nav Haram og næringslivet ellers i vårt distrikt.

 • Haram Industrier AS er 100 % eigd av Haram kommune
 • Våre samarbeidspartnarar/oppdragsgivare er NAV, lokalt næringsliv, Haram kommune og privatpersonar
 • 48 sysselsette pr. 31.12.23
 • Vi har 24 VTA plassar (Varig Tilrettelagt Arbeid)
 • Godkjent opplæringsbedrift.
 • ISO godkjent Norsk Standard NS-EN ISO 9001:2015
 • Mekanisk verkstad - sveising, dreiing, fresing, boring m.m
 • Snekkarverkstad med produksjon av pallar, emballasjekasser, parkbenkar, bord, benkar, poststativ, blomsterkasser, grillhytter m.m
 • Motering/pakking av deler frå næringslivet
 • Bruktbutikk med mykje fine varer
 • Sal av asiatiske matvarer i Bruktbutikken
 • Avdeling utegruppe som driv med trefelling/skogrydding, beskjæring, plenklipping m.m
 • Arbeids- og aktivitetssenter

  
Vår viktigaste oppgåve er å bidra til å utvikle menneske og bygge sjølvtillit til kvar einskild, gje dei ein meiningsfylt kvardag, avklare arbeidsevna eller gi hjelp til å komme i gang i yrkeslivet.

Hjå Haram Industrier AS vil vi at alle skal kunne komme som det menneske det er. Vi jobbar heile tida med å sjå heile mennesket og for å gi kvar einskild ein god kvardag. Arbeid og aktivitet er bra for helsa til kvart menneske.