logo

Tiltak


Haram Industrier AS er ei bedrift innretta på å ta seg av personar som treng litt ekstra hjelp for
å komme i gang med yrkeslivet, treng ei avklaring av arbeidsevne, eller som av ein eller anna grunn
ikkje kan fungere i det ordinære arbeidslivet, i ei kortare eller lengre periode.

Arbeidsleiar/veileder AAS (Arbeid- og aktivitetssenter):
Oli-Anne Longva 
Tlf: 909 19 397

Arbeidsleiar/veileder Bruktbutikk:
June Lervik
Tlf: 907 29 438

Arbeidsleiar/veileder Pakke/Monteringsavd:
Wenche Jonsson
Tlf: 941 86 179

Arbeidsleiar/veileder Avdeling Utegruppe:
Paul Nygaard
Tlf: 459 06 661

Arbeidsleiar/veileder Mekanisk:
Tomas Wuttudal
Tlf: 941 86 181

Arbeidsleiar/veileder Snekkeravdeling:
Peder Hedin
Tlf: 941 86 183