logo

TJENESTER

70 21 70 84

Nyheter

Se alle artikler

Velkommen

Haram Industrier AS er ei Vekst-bedrift i skjerma sektor.
Det betyr at vi sysselsett personar som for kortare eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Vi har tett samarbeid med Nav Haram og næringslivet ellers i vårt distrikt.

 • Haram Industrier AS er 100 % eigd av Haram kommune
 • Våre kundar er NAV, næringsliv og privatpersonar
 • 45 sysselsette pr. 31.12.17
 • Vi har 20 VTA plassar (Varig Tilrettelagt Arbeid)
 • Godkjent opplæringsbedrift.
 • Vi har i dag 1 lærekandidat 
 • ISO godkjent Norsk Standard NS-EN ISO 9001:2015
 • Moderne mekanisk verkstad - sveising, dreiing, fresing, boring m.m
 • Moderne snekkarverkstad med produksjon av parkbenkar, bord, benkar, poststativ, blomsterkasser, grillhytter m.m
 • Motering/pakking av deler frå næringslivet
 • Bruktbutikk med mykje fine varer
 • Sal av Asiatiske og Øst-Europeiske matvarer i Bruktbutikken
 • Miljøgruppe som driv med trefelling/skogrydding, beskjæring, plenklipping m.m
 • Arbeids- og aktivitetssenter

  
Vår viktigaste oppgåve er å bidra til å utvikle menneske og bygge sjølvtillit til kvar einskild, gje dei ein meiningsfylt kvardag, avklare arbeidsevna eller gi hjelp til å komme i gang i yrkeslivet.

Hjå Haram Industrier AS vil vi at alle skal kunne komme som det menneske det er. Vi jobbar heile tida med å sjå heile mennesket og for å gi kvar einskild ein god kvardag. Arbeid og aktivitet er bra for helsa til kvart menneske.