logo

Tiltak

 

 

Haram Industrier AS er ei bedrift innretta på å ta seg av personar som treng litt ekstra hjelp for å komme i gang med yrkeslivet, treng ei avklaring av arbeidsevne, eller som av ein eller anna grunn ikkje kan fungere i det ordinære arbeidslivet, i en kortare eller lengre periode.

 

Arbeidsleiar AAS (Arbeid- og aktivitetssenter):
Oli-Anne Longva 
Tlf: 909 19 397

Arbeidsleiar Bruktbutikk:
June Lervik
Tlf: 907 29 438

Arbeidsleiar Pakke/Monteringsavd:
Wenche Jonsson
Tlf: 941 86 179

Arbeidsleiar Miljøgruppa:
Paul Nygaard
Tlf: 459 06 661

Arbeidsleiar Mekanisk:
Tomas Wuttudal
Tlf: 941 86 181

Arbeidsleiar Snekkeravdeling:
Peder Hedin
Tlf: 941 86 183