logo

Administrasjon og ledelse

Dagleg leiar:
Rolf Inge Longva 
Mobil: 93 44 63 45

Nestleiar og attføringsleiar:
Reidun Balstad Stavne
Mobil: 90 79 50 41